Monthly Archives: január 2020

12 najčastejších chýb pri tvorbe facebookových reklám

Prečítajte si zoznam 12 najčastejších chýb, ktorých sa podnikatelia či začínajúci marketéri dopúšťajú pri správe kampaní a reklám na Facebooku. A snažte sa im vyvarovať, tak aby vaše reklamy dosahovali čo najlepšie výsledky a vysokú efektivitu. Veď o to práve ide. 😉

 

1. Nezaujímavá kreatíva

Je vaša reklama dostatočne kreatívna, aby strhla pozornosť publika? Je schopná zaujať a zastaviť skrolovanie návštevníka? Možno je chyba v použití farieb. Alebo sa publikum nestotožňuje s tvárami, ktoré sa vyskytujú v reklame. Problémom môže byť aj nízka kvalita použitého obrázka, či to, že fotografia pôsobí príliš neprirodzene, alebo je tuctovo stiahnutá z fotobanky. Grafika vašej reklamy je tým najdôležitejším pre zachytenie pozornosti ľudí na sociálnych sieťach.

 

 

2. Nepremyslené reklamné texty

Nesprávne zvolený text, ktorý je súčasťou reklám na Facebooku či Instagrame môže viesť k nezáujmu a nezaujatiu pozornosti. Možno je váš text príliš dlhý alebo príliš krátky. Prípadne nie je dostatočne profesionálny, či naopak, je až príliš odborný.

Vykáte alebo tykáte svojim zákazníkom a potenciálnym klientom? Textové podklady musíte mať vopred ujasnené, tak aby ste vašu cieľovú skupinu zaujali. Nesmie chýbať ani výzva k akcií, ktorá z vášho textu pramení.

 

3. Chýbajúca výzva k akcii 

Každá reklama, ktorú tvoríte má mať vopred určený cieľ. Ak je cieľom vašej reklamy, aby sa ľudia presunuli na váš blog a prečítali si ho, napíšte to. Ak chcete, aby zákazníci využili vašu akciovú ponuku a nakúpili produkty, veďte ich k tomu jasnou výzvou k akcií. Môžete takisto využiť priamo vstavanú funkciu od Facebooku a podporiť význam reklamy CTA (call to action) prvkom.

 

4. Nepracujete s rôznymi formátmi reklamy

Aký formát reklamy používate? Používate videa alebo odkazy? Statické obrázky? Používate tzv. Instant Experience? Každý formát má svoje využitie. Neexistuje ten najlepší formát reklamy, vhodný na všetko, a nie každý formát sa hodí na reklamu, ktorú sa chystáte použiť. Ak je vaša cieľová skupina aktívna na Instagrame a vy nevyužívate formát stories (24hod. denne príbehy), robíte chybu.

Pripravte si viacero šablón so správnymi rozmermi, ktoré jednotlivé umiestnenia vyžadujú, a pripravte si reklamnú kampaň, ktorá dokáže pokryť všetky dôležité umiestnenia s pekne vizuálne pôsobivou grafikou.

 

 

5. Nepresné zacielenie reklamy

Je vaša reklama zacielená podľa záujmov? Sú naozaj správne? A čo krajina, vek či pohlavie? Možno vôbec nepoužívate tzv. Lookalike Audiences, kvôli čomu nezískavate zákazníkov na základe podobnosti už existujúcich zákazníkov. Takisto môžete použiť aj Custom Audiences, a vytvoriť si okruhy zákazníkov, na ktorých budete zacieľovať reklamu.

Ľudia pohybujúci sa v oblasti marketingu a podnikania veľmi dobre poznajú význam tzv. persón, teda vyobrazenie najtypickejších kľúčových zákazníkov na základe znakov ako je: pohlavie, vek, záľuby, pracovná pozícia, koľko času človek trávi na internete, alebo priamo na Facebooku, čo ho motivuje k nákupe, či je cenovo senzibilný, alebo naopak vzhliada ku kvalite. Vytvorte si persóny, ktoré môžete využiť aj v rámci vášho zacielenia reklám.

 

6. Odrádzajúci výkon a dizajn webstránky

Veľmi podceňovaný faktor, ktorý nemajú v láske žiadny PPC marketéri či agentúry, ktoré majú spravovať kampane v rámci Facebook Ads alebo Google Ads. Vaša reklama môže byť výborne pripravená po grafickej a technickej stránke, upútať pozornosť ľudí, priviesť ich k webu, no tam posolstvo reklamy končí.

Ak je však váš web pomalý, nemá dobre nastavené UX – zákazníci sa v ňom strácajú, nefungujú jeho prvky, či dokonca produkt nie je možné vložiť do košíka, prichádzate o potenciál reklamných kampaní. Pri porovnaní nákladov na reklamu, a výnosov z nej ste sklamaný a zanevierate na ich efektivitu. Pritom sa len dopúšťate viacerých chýb, kvôli ktorým reklamy nedosahujú želané výsledky.

 

7. Nízky rozpočet

Sme toho názoru, že s dobre vytvorenou a zacielenou reklamou sa dá pracovať aj pri relatívne nízkom budgete v stovkách eur mesačne. Nečakajte však zázraky, ak dáte do reklamy 10€ a chcete predávať produkty, ktorých cena je 200€. Takisto ak ponúkate služby, ktoré zákazníka či iné firmy stoja desaťtisíce eur, jednoduchá reklama s rozpočtom 30€ vám vytúžené ovocie nedonesie.

Vyhraďte si vopred určenú sumu peňazí, ktoré chcete a môžete vložiť do facebookovej reklamy. Ak ste si nie istý svojimi vedomosťami a zručnosti, namiesto spálenia stoviek eur mesačne do reklamy sa obráťte na profesionálov. U nás spravujeme reklamné kampane na dennej báze pre klientov z oblasti hotelierstva, zábavy, e-shopov a pod.

 

8. Netrpezlivosť

Ďalší z častých nedostatkov, ktorý úzko súvisí práve so spomínaným rozpočtom. Ak necháte reklamu bežať 2 dni, minie počas tejto doby 8,57€, a vy už si trháte vlasy, lebo nepriniesla žiadnu konverziu a zastavujete ju, robíte chybu. Prichádzate o jej potenciál a rovnako aj čas, ktorý ste jej venovali. Navyše, ak na druhý deň tvoríte ďalšiu reklamu, a opäť ju po pár minutých eurách zastavujete, a takto dookola. Dajte vašim reklamám dostatok času, aby ich Facebook správne distribuoval a našiel ľudí, pre ktorých bude vaša reklama relevantná.

 

 

9. Nesprávna optimalizácia

Ak máte vopred určený cieľ reklamy, viete tak správne určite aj to, či chcete vašu reklamu optimalizovať na kliknutia, zobrazenia stránky, konverzie, pozretie videá, zvýšenie počtu interakcií, nainštalovanie aplikácie, či niektorých z ďalších možností, ktoré Facebook ponúka. Aj tu platí, že musíte algoritmu Facebooku nechať dostatok času a rozpočtu, aby sa dostal z fázy učenia sa do fázy, kedy bude vaša reklama efektívna a výnosná.

 

10. Podceňovanie frekvencie reklám

Ak ste sa ako bežný užívateľ Facebooku stretli s prehnaným zobrazovaným tej istej reklamy, až tak, že vás viedla k tomu, aby ste ju zastavili, či dokonca zablokovali stránku, viete čomu sa vyvarovať pri správe vašich reklám. Neexistuje správna odpoveď na otázku: Aká je najlepšia frekvencia zobrazovania reklám. Najlepšia frekvencia je taká, ktorá stále dosahuje požadované výsledky, neotravuje ľudí a nezískava negatívnu spätnú väzbu. Ak však frekvencia zobrazovania niektorej z vašich reklám nadobúda dvojciferný charakter mali by ste zbystriť pozornosť.

 

11. Chýbajúci Facebook Pixel

Máte nainštalovaný Facebook pixel na vašej webstránke? Používate udalosti a parametre? Sú nastavené správne? Vďaka týmto funkciám viete napr. pracovať s návštevníkmi vašej webovej stránky či e-shopu, a zahrnúť ich do remarketingových publík.

Kampane práve s takýmto typom publika bývajú tie najefektívnejšie. Pri správe reklamných kampaní pre našich klientov sa bez vopred implementovaného Facebook Pixelu do spolupráce ani nepúšťame. Veď potom by sme sa ani nemohli spolu s klientom tešiť z reklám, ktoré majú ROAS na úrovni 12 alebo inak 1 200%.

(ROAS  = za pomyselné investované 1€ do reklamy sme dosiahli 12€ obratu. Alebo inak pri remarketingovej kampani s rozpočtom 150€ mesačne sme klientovi priniesli obrat v hodnote cca 1 200€.)


12. Zlý produkt

Nalejme si čistého vína. Ak je váš produkt nekvalitný, pôsobíte vo vysoko konkurenčnom prostredí bez konkurenčnej výhody, máte mnohonásobne vyššiu cenu oproti konkurencii, vaše služby získavajú len negatívne recenzie, je potrebné sa zamerať najskôr na to, čo a v akej kvalite a cene predávate, pretože ani dokonale prepracovaná reklama a web vám z nákupy neprinesie.