Kral-wood

Správa Google Ads. Vytvorenie efektívnych kampaní a úprava pôvodných.